Skip to content

Порівняйте поняття закон і підзаконний нормативний акт

Скачать порівняйте поняття закон і підзаконний нормативний акт PDF

Знати, що таке закон, - це не тільки володіти поняттям, але його основами і порівняйте. Щоправда, його юридична сила не має такої підзаконний загальності і верховенства, як це властиво закону.

Проте він посідає важливе місце нормативний системі правового регулювання, оскільки поняття виконання законів шляхом конкрет. По-перше, він служить для запобігання та профілактики злочинів або правопорушень. Закони та підзаконні нормативно-правові акти. Порівняйте поняття "закон" і "підзаконний нормативний акт закон. Підзаконний нормативний акт – це документ компетентного органу держави, що приймається на основі, на виконання та відповідно акт закону.

2) закон є єдиним актом вищої юридичної сили, решта нормативно-правових актів є підзаконними; 3) закон приймається відповідно до конституції та раніше прийнятих законів і не потребує додаткового затвердження; 4) закон приймається з дотриманням спеціальної законодавчої процедури (законодавчого процесу).  Кожен кодекс являє собою нормативний матеріал, що розподілений на глави, розділи, статті, в яких представлено все, що є необхідним для врегулювання певної сфери суспільних відносин: загальні принципи, регулятивні інститути, заходи охорони правил від порушень тощо.

Структура кодексу, як правило, складається з двох частин: загальної та особливої. Порівняйте поняття "закон" і "підзаконний нормативний акт. "Поделись с друзьями. Ответ оставил Гуру. Знати, що таке закон, — це не тільки володіти поняттям, але його основами і сутністю. Це взагалі важливий аспект життя в сучасному суспільстві, тому що все наше життя так чи інакше контролюється законом. По-перше, він служить для запобігання та профілактики злочинів або правопорушень.

По-друге, він допомагає суспільству систематизувати його життя, що дозволяє максимально довго зберігати стабільність. Отже, підзаконний нормативний акт — це письмовий документ уповноваженого суб'єкта, прийнятий на підставі та у виконання закону, в якому закріплені правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державою[7]. Підзаконні нормативні акти можна поділити на чотири основні самостійні групи: 1) загальні; 2) місцеві. Порівняйте поняття "закон" і "підзаконний нормативний акт.

"Нет комментариев. Ответы. Гость. Знати, що таке закон, - це не тільки володіти поняттям, але його основами і сутністю. Це взагалі важливий аспект життя в сучасному суспільстві, тому що все наше життя так чи інакше контролюється законом. По-перше, він служить для запобігання та профілактики злочинів або правопорушень. По-друге, він допомагає суспільству систематизувати його життя, що дозволяє максимально довго зберігати стабільність.

Закон і підзаконні нормативні акти, його доповнюють, покликані оптимізувати відбуваються зміни. Ця робота, в свою чергу, пов`язана з розробкою і вирішенням певних теоретичних і практичних питань.

визначення. Що собою являють підзаконні акти? Поняття має офіційну трактування. Вона виглядає наступним чином. Підзаконні нормативно-правові акти - письмові офіційні документи, які приймаються уповноваженими суб`єктами, мають владний і обов`язковий характер. Вони регулюють суспільні відносини. Підзаконні акти видаються на підставі або відповідно до закону та на виконання його положень. Закон і підзаконні нормативні акти. Нормативно-правовий акт — рішення компетентних суб'єктів, що виноситься в установленому законом порядку, має загальний характер, зовнішній вигляд офіційного документа в письмовій формі, забезпечується державою та породжує юридичні наслідки.[5,c].

Нормативно-правові акти поділяють на закони й підзаконні нормативно-правові акти. Закони — нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами, мають вищу юридичну силу і регулюють найважливіші суспільні відносини в країні. Крім конституції країни, є ще такі види законів: конституційні. Підзаконний акт: поняття, риси, види. Підзаконний нормативний акт – це документ компетентного органу держави, що прийнятий на основі, у відповідності і на виконання закону.

Ознаки: Це документ, що приймається державою в рамках повноважень її органів; Це документ, що приймається на основі закону, тобто не може регулювати відносини, які не отримали законодавчого закріплення; Це акт, що приймається у відповідності до закону, тобто не може йому протирічити; Це акт, що приймається на виконання закону, тобто конкретизує його положення; Має спрощений порядок відміни. В залежності від юридичної си. Поняття і специфічні ознаки закону та його співвідношення з законодавчим актом.

Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового.

EPUB, doc, PDF, txt