Skip to content

Акт про ліквідацію документів

Скачать акт про ліквідацію документів doc

сертифікат* Торгово-промислової палати України, акт підтверджує факт форс-мажору. Ликвидационная комиссия в составе: назначенная, решением от «» года составила настоящий акт о нижеследующем: акционерное общество ликвидируется в соответствии.

Також скажемо, що при складанні Акта прийому-передачі документів мають бути присутні або самі ліквідацію, або їх представники. Образец акта приема-передачи имущества ликвидируемого про общества.

Акт ліквідації основних засобів. Акт прийому-передачі документів ск. Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів (наказ Документів від р.

Ліквідація – це припинення діяльності юридичної особи без правонаступництва, тобто без переходу прав та обов'язків ліквідованого суб'єкта іншим юридичним особам.  Ліквідація юридичної особи починається із прийняття рішення про ліквідацію. Однак для різних організаційно-правових форм юридичних осіб існує різний порядок прийняття такого рішення.  Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який підписується головою та всіма членами ліквідаційної комісії, а також затверджується рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу (частина третя ст.

Цивільного кодексу, частина перша ст. 36 Закону № IV). Як скласти Акт про знищення документів? Типова форма Акту про знищення документів. Зразок заповнення Акту про знищення документів. Первинні документи. Агропромисловий комплекс. Інвентаризація. Безготівкові розрахунки. Будівництво. Відрядження. Заклади громадського харчування.  Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів (наказ Мінфіну від р.

№ ). Related Posts. Мінфін Жовтень 28, 1. Акт введення в експлуатацію основних засобів (наказ Мінфіну від р. № ). Read more. Share. Мінфін Жовтень 28, Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій. За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів: про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказом  ревізії, інвентаризації; розслідування аварій, нещасних випадків; ліквідації громадських організацій і ін.

Скачати зразок акту. Акт оцінки вартості майна. _найменування юридичної особи). Назва документа: Акт прийому-передачі документів (шаблон). Формат файлу: DOC. Рік: Скачать: Скачать Акт прийому-передачі документів.

Часто при укладанні договорів купівлі-продажу вимагається передача документів, передачу-прийом яких проводять за допомогою складання Акта прийому-передачі. Зауважимо, що Акт прийому-передачі є невід'ємною частиною Договору купівлі-продажу. Також скажемо, що при складанні Акта прийому-передачі документів мають бути присутні або самі сторони, або їх представники.

Обов'язково вказується підставі, за яким діють боку. Акт прийому-передачі документів ск. Ліквідація ОЗ унаслідок: Підтвердні документи: дії обставин непереборної сили. сертифікат* Торгово-промислової палати України, що підтверджує факт форс-мажору. розкрадання. документ органів поліції* (довідка, лист, акт тощо). * Див. лист ДФСУ від р. № /6/ пожежі.  — акт про технічний стан об’єкта (знадобиться для технічно складних об’єктів ОЗ); — інші документи (акти виконаних робіт, кошториси витрат, акти приймання-передачі, накладні тощо), що підтверджують факт ліквідації (демонтажу) об’єкта, якщо до цієї процедури залучалися сторонні організації; — дозвільні документи на розбирання (демонтаж, знос) об’єкта.

Процедура ліквідації підприємства - Юридичні послуги для бізнесу, податков ий консалтинг, бухгалтерський аутсорсинг, навчання бухгалтерів - від холдингу професійних послуг ЗКГ.  Ліквідація підприємства: процедура. Нас часто запитують, чи існує єдиний документ, що регламентує порядок ліквідації підприємства.

Відразу відповімо, що ні. Різні етапи ліквідації юридичної особи регулюються окремими нормативними документами. До того ж нагадаємо, що внутрішній порядок ліквідації має бути передбачено установчими документами. Без цього підприємству може бути відмовлено в державній реєстрації. Але, як правило, в установчих документах дублюються законодавчі норми без їх уточнення для конкретного підприємства. Акт о ликвидации основных средств (форма ОС-4).

Типовая форма № ОС

txt, doc, PDF, doc